ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το blogs δεν έχει καμμία σχέση με την επίσημη Κοινότητα Αφιδνών και απλώς αναφέρω αυτό το όνομα για να δείξω ότι θα καταδεικνύω προβλήματα,θέσεις , αντιθέσεις ,κόντρες κλπ που γίνονται και λέγονται στον τόπο που ζώ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Έγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών" • ΑΔΑ4Α89Ω0Π-ΞΑΟ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου21143
 • ΘέμαΈγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών"
 • Τελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος Δ.Σ. - ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -
 • Ημερομηνία Απόφασης15/09/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης16/09/2011 12:50:23
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΔήμος Ωρωπού
 • ΜονάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Θεματική
  • Κατασκευές Δημοσίων Έργων
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 0ba7d5d0ad46716fa6a377f312dfc00f1fe0c12928e62a50d397ac5f922229b0

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Δήμος Ωρωπού: Ρυθμίσεις οφειλών πρoς το Δήμο Ωρωπού!


Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το 6ο    θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Διευθυντή Οικονομικών    Υπηρεσιών κ. Χρήστου ο οποίος έκανε τη παρακάτω εισήγηση: 
Σύμφωνα με το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 138/16.6.2011)με το άρθρο 54 εισάγεται νέα διαδικασία ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τους Δήμους.

Ειδικότερα, μπορούν να ρυθμιστούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, οι περιπτώσεις οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν:
α) από 1/9/2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί το 30% της  συνολικής οφειλής,
β) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.3801/2009 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής,
γ) μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο της οφειλής έχει διακανονισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις οφειλών που αφορούν σε πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους (συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών προστίμων) ως εξής:
α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων και του 15% των προσαυξήσεων,
β) με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται το ποσό της κύριας οφειλής, το 30% των προστίμων και το 30% των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, μπορεί να ορίζεται ανώτατο ποσό υποχρεωτικής εφάπαξ καταβολής καθώς και ο αριθμός των δόσεων αναλόγως του ύψους των οφειλών, με ανώτατο πάντως όριο τις 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το Δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησής του, με ταυτόχρονη προκαταβολή του 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής. 
Στην περίπτωση καταβολής της οφειλής με δόσεις, ο υπόχρεος καταβάλλει την πρώτη δόση με την υποβολή της αίτησής του. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.
Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών δόσεων συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση και αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής δεν συμψηφίζονται και δεν επιστρέφονται στους οφειλέτες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, με μηνιαία ισχύ, στους υπόχρεους που είναι συνεπείς και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί προηγουμένως το 50% της αρχικής τους οφειλής.
Εισηγούμαστε:
- Την υπαγωγή των οφειλών προς το Δήμο μας στις ανωτέρω διατάξεις.
- Οι οφειλέτες θα πρέπει εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης να υποβάλουν στο Δήμο μας τις αντίστοιχες αιτήσεις και δηλώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
- Ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων ορίζεται σε 10.
- Μικρότερη δόση ορίζεται το ποσό των 150€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασιώτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Α- Την υπαγωγή των οφειλών προς το Δήμο Ωρωπού στις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον Ν.3979/2011.

Β-Οι οφειλέτες    θα πρέπει    εντός τριών μηνών    από τη λήψη    της παρούσας απόφασης να υποβάλουν στις υπηρεσίες του    Δήμου τις    αιτήσεις    τους , προκειμένου να    υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Γ- Ορίζεται ως μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων οι είκοσι (20) δόσεις.

Δ- Ορίζεται    το ποσόν των 100,00€    ως η μικρότερη δόση που μπορεί να καταβάλει μηνιαία    ο οφειλέτης.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΦΟΒΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΔΟ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΦΟΒΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΔΟ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ: "Φοβερή εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου ΤΟ ΡΟΔΟ στην Ροδόπολη την δευτέρα 20-6-2011 και ώρα 21.00 κλείνοντας έτσι με το καλύτερο τρόπο τ..."

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ.-ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!!!!: MANΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ.-ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!!!!

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ.-ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!!!!: MANΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ.-ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!!!!!: "Σε μια μεγάλη Πολιτική Συγκέντρωση που διοργάνωσε η Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων,ο Μανώλης Γλέζος,μαγεύοντας πραγματικά το κοινό,με απλ..."

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Του Αγίου Πνεύματος στην Ιπποκράτειο ΠολιτείαΜια όμορφη «οικογενειακή» εκδήλωση πραγματοποίησε ο πολιτιστικός σύλλογος «Φελλεύς», στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία των Αφιδνών.
Μετά τη Θεία δοξολογία, για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, μπροστά στο χώρο μπροστά του ιερού ναού, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς το λαογραφικό συγκρότημα Καπανδριτίου και ο σύλλογος Ποντίων Αιγάλεω. Θετική εντύπωση έκανε και η συμμετοχή των ιερέων στους χορούς.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο αντιδήμαρχος Αφιδνών Βαγγέλης Πάντος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κεπεσίδης, η «ψυχή» της διοργάνωσης, τοπικός σύμβουλος Δημήτρης Ψωμιάδης και πολλοί πολίτες.

www.maximipoli.blogspot.gr

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

TA ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

φωτογραφία.JPG αυτη ήταν η κατασταση την άλλη μέρα μετά τον καθαρισμό από τον αντιδήμαρχο

Κυτάξτε την σημερινή

φωτογραφία.JPG            φωτογραφία.JPGΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ- ΠΕΤΑΜΕ


 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ . ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Ερχονται και ... «πράσινα» διόδια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Ερχονται και ... «πράσινα» διόδια: "Πηγή: ' Ριζοσπάστης ' Σαν να μην έφταναν τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουν σήμερα οι οδηγοί για τη χρήση των οδικών αξόνων, ένα νέο «πράσι..."

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΟΙ ...

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΟΙ ...: "Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στο Καπανδρίτι για την μέχρι τώρα λειτουργία του αθλητικού συλλόγου , τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και τ..."

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

TA ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Το προηγούμενο Σάββατο ο αντιδήμαρχος της Περιοχής μας (ΡΕΜΠΕΛΙΑΣ) καθάρισε με συνδρομή ενός ιδιώτη μια περιοχή πιο πάνω απο την SHEL στον παράδρομο που οι συμπολίτες μας δηλ εμείς την είχαμε κάνει χωματερή μιας και ρίχνουμε έξω από τον κάδο ότι μπορεί να φανταστούμε. Δεν προλάβαμε να χαρούμε και να πούμε μπράβο στον Αντιδήμαρχο  ( και με την ευκαιρία αυτή περαστικά του) οι << συμπολίτες μας άρχισαν να ρίχνουν πάλι διάφορα αντικείμενα (  καναπέδες , χορταρια   κλπ )  Το μόνο που μπορώ να πω ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ  και μην ξαφνιαστείτε κάποιο βράδυ αυτοί που τα ρίχνουνε εκεί να μας βρούνε φάντη μπαστούνι μπροστά τους και τότε τρεχάτε ποδαράκια μου.

Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια βιομηχανία επίπλων στον Άγιο Στέφανο γιατί το φορτηγάκι της εθεάθηκε να ρίχνει απορρίματα , σκουπίδια κλπ έξω από τον κάδο στην συγκεκριμένη περιοχή , Την επόμενη φορά οι ίδιοι οι κάτοικοι θα σας  τα επιστρέψουμε . Το μήνυμα το πήρε η εταιρεία , εδώ είμαστε και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

 Σήμερα που πέρασα  απο το ίδιο σημείο είναι χειρότερα τα πράγματα  . ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Πάνω απο 8.000 νταλίκες διέρχονται την μέρα!!! απο...

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Πάνω απο 8.000 νταλίκες διέρχονται την μέρα!!! απο...

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Αγιασμός για τα δυο πυροσβε...

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Αγιασμός για τα δυο πυροσβε...: "Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες , φύλακες του δασικού πλούτου της Ιπποκρατείου Πολιτείας , αλλά και της Πάρνηθας , έκαναν σήμερα τον καθιε..."

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Παράνομοι οι αστυνομικοί που λειτουργούν εκβιαστικ...

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ: Παράνομοι οι αστυνομικοί που λειτουργούν εκβιαστικ...: "Δημοσιευμένο στις 4 Μάι 2011 | OTHERS , ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Συντάκτης: Κώστας Βαξεβάνης Ιδού η σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδο..."

Ευρυνόμη: Ονειροκρίτης: Αφόδευση;

Ευρυνόμη: Ονειροκρίτης: Αφόδευση;: "Ονειρα με Κοπριά στον Ωρωπό και όχι Μόνο. Τα όνειρα με κοπριές υπόσχονται τύχη και χρήματα [βιολογικός π.χ], πολλές φορές προμηνύουν λαχει..."

ΑΛΕΚΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤ...

ΑΛΕΚΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤ...

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Συνάντηση της νεολαίας ΔΗΣΩ με το δήμαρχο Ωρωπού

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Συνάντηση της νεολαίας ΔΗΣΩ με το δήμαρχο Ωρωπού: "Την Πέμπτη 12-05-2011, o Γραμματέας Δ. Μπαλής και τα μέλη του Γραφείου της Νεολαίας ΔΗΣΩ, Γ. Μπουλέκος, Κ. Λέκκας, και Γ .Κούρτης ..."

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ για τον Βαρνάβα και την Ανατ. Αττική: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011 (3. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ για τον Βαρνάβα και την Ανατ. Αττική: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011 (3. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: "γράφει ο Γιώργος Κόλλιας ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Όσοι φορολογούμενοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν την κατοικία τους στ..."

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Πρόγραμμα εξυγίανσης για χρεωμένους δήμους, εξήγγε...

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Πρόγραμμα εξυγίανσης για χρεωμένους δήμους, εξήγγε...: "Ο Ωρωπός βρίσκεται ανάμεσά τους! Θα μπει σε πρόγραμμα εξυγίανσης;; 24 δήμοι της χώρας, από τους συνολικά 325, βρίσκονται στο «κόκκινο» σε ..."

TI ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ!!!!!!: ΤΕΛΙΚΑ ,ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΡΕΟΣ!

TI ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ!!!!!!: ΤΕΛΙΚΑ ,ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΡΕΟΣ!: "Από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, «Μνημονιακού» τύπου, όπως «πάγωμα» των προσλήψεων και των συμβάσεων θα συνοδεύονται οι διευκολύνσεις α..."

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Οικονομική επιτροπή με τρία θέματα

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Οικονομική επιτροπή με τρία θέματα: "Σήμερα συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου και πήρε αποφάσεις για τρία θέματα. Δύο για νομική εκπροσώπιση του δήμου και ένα για έγκρ..."

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011 στις Αφίδναις, με τη φαντασία των παιδιών...


Κυριακή, 1 Μαΐου 2011Πρωτομαγιά σήμερα και ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΦΙΔΝΑΙΣ 2000», καλωσόρισε την Άνοιξη, με την παιδική φαντασία, στην πλατεία Αφιδνών. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και ευχή όλων είναι, τέτοιες πρωτοβουλίες να τύχουν και της ανάλογης δημοτικής υποστήριξης, ώστε να συνεχιστούν και να γίνουν θεσμός, όχι μόνο στις Αφίδναις, αλλά και σε όλα τα Διαμερίσματα του δήμου Ωρωπού. 
Η διαφορετικότητα από άλλες ανάλογες Πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις ήταν, που δόθηκε η ευκαιρία στα μικρά παιδιά να ζωγραφίσουν τον Μάη, μέσα από τα δικά τους μάτια και να δημιουργήσουν με τη δική τους σκέψη. 
Δειλά ξεκίνησε και μια έκθεση λουλουδιών, η οποία έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί, αντιπροσωπεύοντας την πανέμορφη φύση που είναι γύρω της. 
Αμοιβή των μικρών παιδιών, εκτός από τη χαρά των δημιουργιών τους, ήταν το κέρασμα του Συλλόγου με «σιντριβάνι» σοκολάτας και παγωτού και η αμοιβή των μεγάλων... η ευχαρίστηση των μικρών.
Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Συλλόγου, με πρόεδρο την κα Μαρία Γεωργουλάκη και ειδική Γραμματέα την κα Κατερίνα Φουντούκη, για την προσπάθεια που έκαναν και στην οργάνωση, αλλά και στη στήριξή της.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος, οι αντιδήμαρχοιΒαγγέλης Πάντος και Βαγγέλης Ηλιάσκος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Οικονόμου(βουλευτής), Γιώργος Γιασημάκης, Γιώργος Αρμυριώτης, Δημήτρης Βελτανιώτης, Κώστας Λίτσας και η Ελένη Βαρνάβα. Επίσης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, Κοσμάς Κεπεσίδηςκαι το μέλος Δημήτρης Ψωμιάδης.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πω-πω, σκόνη που σήκωσες κ. βροχοποιέ Αντιδήμαρχε!Απλέ Ανιδιοτελή Σύμβουλε:
Όταν κάποιος σε κατηγορεί ότι κάνεις μόνο ό,τι θέλεις εσύ, συνήθως εννοεί ότι δεν κάνεις ό,τι θέλει αυτός.
Δεν πρέπει να δίνεις σε κανέναν το δικαίωμα να σου ζητάει το λόγο. Δεν πρέπει να αισθάνεσαι υπόλογος σε κανέναν, και για τίποτα.
Η επιμονή αντιστοιχεί στο "θέλω".
Έχεις κάθε δικαίωμα να υποστηρίζεις το δίκιο σου, δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να το επιβάλλεις. Τα "καλά παιδιά" είναι αυτοί που συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι περιμένουν από αυτούς να συμπεριφέρονται.
Όσο πιο πρόθυμα κάνουν αυτό που οι άλλοι θέλουν, τόσο καλύτερα "καλά παιδιά" είναι.
Αν χρειάζεται να θυμίσεις ότι εσύ κάνεις κουμάντο, τότε, πιθανότατα, δεν κάνεις εσύ κουμάντο.
Μην περιμένεις να σου απονείμει ποτέ κανείς δύναμη, κύρος ή εξουσία. Όποιος τα θέλει, πρέπει να τα πάρει μόνος του.
Αυτό που έχει σημασία, ανά πάσα στιγμή, δεν είναι η θέση στην οποία βρίσκεσαι, αλλά η ταχύτητα με την οποία κινείσαι και, βεβαίως, η κατεύθυνση προς την οποία κινείσαι.
Για κάποιον περίεργο λόγο, το απολύτως σωστό αξίωμα "ουδείς αναντικατάστατος" οδηγεί πολλές φορές στην ολέθρια διαστρέβλωση: "οποιοσδήποτε μπορεί να αντικαταστήσει οποιονδήποτε".
Σε κάθε αξίωμα, αν θες να είσαι στην κορυφή, το μεγαλύτερο προσόν είναι να αντέχεις την πίεση.
Την πίεση από στόχους, από προβλήματα, από κριτικές, από δυσαρέσκειες, από υπονομεύσεις, από απαιτήσεις.
Όσο πιο ψηλά καβαλάει κανείς το καλάμι, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει να του χωθεί στον πωπό[δις].
Μην ανέχεσαι να σου τα "πρήζουν". Είναι καλύτερα να τους τα πρήζεις εσύ.
Αυτό που μετράει δεν είναι η επιθυμία σου να νικήσεις και να πετύχεις για το Δήμο σου και όχι για σένα.
Όλοι έχουν τέτοιες επιθυμίες. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η αποφασιστικότητά σου να δουλέψεις σκληρά για να εκπληρώσεις την επιθυμία σου να πετύχεις
"Aξιος" είναι κάποιος που είναι αρκετά έξυπνος και εργατικός για να διευθύνει μια επιχείρηση, αλλά αρκετά βλάκας και τεμπέλης για να μην έχει δική του [αυτό να το θυμάσαι πάντα].
Βασικός νόμος της φύσης είναι ότι αυτοί που επικρατούν στο τέλος, δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι, αλλά αυτοί που είναι οι περισσότερο "συμβατοί" με το περιβάλλον τους, που αμέσως μετά εξαφανίζονται.

Σε κάθε περίπτωση, καλύτερα να έχεις τη φήμη "Δυσάρεστου" παρά του "Πούστη".

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Στο 1.40 ευρώ τα διόδια στις Αφίδναις, πιθανόν και...

ΜΑΧIΜΗ ΠΟΛΗ: Στο 1.40 ευρώ τα διόδια στις Αφίδναις, πιθανόν και...: "@font-face { font-family: 'Times New Roman'; }@font-face { font-family: 'Arial'; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0i..."

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

Κοινοτικό Συμβούλιο σήμερα στις Αφίδνες με θέμα Σχολείο,νηπιαγωγείο. Επικρατούσε χαβρα των ιουδαίων ,ο καθένας έλεγε ότι ήθελε ,μιλουσαν όλοι χωρις να παίρνουν την άδεια του προέδρου και στο τέλος ομόφωνα ψηφίστηκε το θέμα. Ποιό θέμα  είναι μια απορία αλλά μήπως ξέρουν και αυτοί που ψήφισαν?

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ?????: ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ...

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ?????: ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ...: "Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκε μια ιστορική για μένα είδηση και μια ανυπόστατη και ανεύθυνη κατηγορία.Η Είδηση ακούστηκε απ..."

ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ


Η ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ


Στην λίστα με τα θέματα - πάρα κάτω - θα βρείτε και μία παλαιότερη ανάρτησή μου με πανοραμικές φωτογραφίες από την λίμνη Μπελέτσι.